Beste collega

We krijgen er allemaal een keer mee te maken; het verlies van iemand die ons lief is. Het raakt ons privé, maar ook in ons werk. Als werknemer en als leidinggevende krijg je te maken met verzuim en terugkeer naar het werk. Het verloop van de werkhervatting is van veel factoren afhankelijk. Misschien zoek ik jou voor deelname aan mijn onderzoek op dit thema t.b.v. het afronden van mijn opleiding (Master Strategy & Leadership | AOG).

Wie ben ik:

Mijn naam is Hink Slagter, stafadviseur Cluster Wonen bij Cosis en student in de eindfase van de masteropleiding “Strategy & Leadership” aan de AOG in Groningen. Daarnaast ben ik getrouwd met Janke en hebben we drie kinderen. De oudste – Bas – is vorig jaar aan de gevolgen van zijn stofwisselingsziekte op 23 jarige leeftijd overleden. De fascinatie voor werkhervatting na het verlies van een dierbare komt voort uit mijn eigen proces. Ik onderzoek de factoren die helpend zijn bij werkhervatting in deze situaties. In mijn onderzoek wil ik antwoord geven op de vraag;

Hoe draagt de werkcontext bij aan heling van de werknemer in de zorg na het verlies van een dierbare?

Na een uitgebreide zoektocht in en door (internationale) artikelen m.b.t. rouw en werkhervatting na het verlies van een dierbare*, heb ik een onderzoeksvraag en deelvragen geformuleerd. Met de uitkomsten hoop in nieuwe inzichten aan de dag te brengen die kunnen bijdragen aan een gezonde werkomgeving tijdens werkhervatting.

De antwoorden zoek ik in de literatuur en in de huidige praktijk bij werkgever en werknemer.

Onderzoeksmethode:

Mijn onderzoek bestaat uit twee methodes.

De eerste methode is een kwalitatief onderzoek met het ophalen van “narratieven”, persoonlijke verhalen over de terugkeer naar het werk na het verlies van een dierbare.  Een narratief is een natuurlijk verhaal waarin je vanuit eigen perspectief betekenis geeft aan een gebeurtenis. Ik zoek hiervoor medewerkers die na het verlies van een dierbare  hun werk weer hebben opgepakt. Ook zoek ik leidinggevenden die te maken hebben (gehad) met de terugkeer naar werk van een medewerker die te maken heeft (gehad) met het verlies van een dierbare.

De tweede methode is een kwantitatief onderzoek door middel van een digitale lijst met schaal- en meerkeuzevragen. Op basis van de uitkomsten van de narratieven wordt de vragenlijst samengesteld. Deze volgt zodra de uitkomsten van de narratieven zijn verwerkt.

Er is een uitvoering voor leidinggevenden en een uitvoering voor medewerkers die te maken hebben (gehad) met werkhervatting na het verlies van een dierbare.

De uitkomsten van beide onderzoeken worden geanalyseerd, getoetst aan hypothese van de gangbare theorieën en verwerkt in mijn onderzoek.

Tot wie richt ik mij:

Deelname aan het schrijven van een narratief kan wanneer je als medewerker:

  • Afgelopen 5 jaar geconfronteerd bent met het verlies van een dierbare
  • Ten tijde van het verlies en werkhervatting werkzaam was bij Cosis (Promens care of Novo), Vanboeijen of ’s Heerenloo.

Deelname aan het schrijven van een narratief kan wanneer je als leidinggevende:

  • Afgelopen 5 jaar geconfronteerd bent met een medewerker die met het verlies van een dierbare te maken heeft (gehad)
  • Ten tijde van het verlies en werkhervatting werkzaam was bij Cosis (Promens care of Novo), Vanboeijen of ’s Heerenloo.

Deelname aan de digitale vragenlijst kan wanneer je als medewerker of als leidinggevende;

  • Afgelopen 5 jaar persoonlijk geconfronteerd bent (geweest) met verzuim en werkhervatting na het verlies van een dierbare.
  • Als je ten tijde van het verzuim en de werkhervatting werkzaam bent geweest bij Cosis (Promens care of Novo), Vanboeijen of ‘s Heerenloo

Wil je bijdragen aan mijn onderzoek, dan vraag ik je onderstaande vraag te beantwoorden.

Beschrijf in welke aspecten de werksetting voor jou helpend zijn geweest in de terugkeer naar werk na het verlies van een dierbare. (ca. 250 woorden)

Geef daarbij aan of je werknemer of leidinggevende bent en bij welke organisatie je werkt.

Terugkoppeling:

Je mail met narratief wordt persoonlijk beantwoord en je ontvangt het onderzoek na mijn diplomering in je berichten box. De deelnemers aan de enquête en andere geïnteresseerden kunnen het onderzoek lezen op www.hinkslagter.nl

Anonimiteit:

De narratives hebben een persoonlijk karakter en worden geanonimiseerd in de bijlage van het onderzoek gepubliceerd. De bevindingen van de narratieven en de vragenlijst worden in een samenvatting gepubliceerd in het onderzoek.

Reageren:

Je kunt je Word document tot en met 7 april mailen naar vraag@hinkslagter.nl

Heb je nog vragen?

Mijn onderzoek raakt een gevoelig onderwerp en kan vragen oproepen. Schroom niet en deel je vragen. In een persoonlijke mail zal ik reageren en zo mogelijk je vraag beantwoorden.

Met vriendelijk groet, Hink Slagter      vraag@hinkslagter.nl  Bellen of Whatsapp: 06-42240210